Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

20.12.2013. Sympozjum studenckie "Narodowe doświadczenie pamięci w sztuce współczesnej"