Instytut Historii Sztuki Instytut Konsultacje pracowników

Godziny konsultacji pracowników IHS UG, w trakcie letniej sesji poprawkowe 2016/2017