Instytut Historii Sztuki Studia Studia stacjonarne licencjackie

Studia licencjackie

Studia licencjackie obejmują naukę w sześciu semestrach i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego, co uprawnia do uzyskania stopnia licencjata historii sztuki.

Studia mają za zadanie wykształcić w zakresie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki od starożytności po współczesność, zaznajomić z terminologią i podstawami warsztatu badawczego, zapoznać z dziejami dyscypliny, dziejami myśli o sztuce i metodologią. Zajęcia te uzupełnione są także o podstawową wiedzę z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków, a także zagadnień konserwatorskich.

Od trzeciego semestru oprócz zajęć i egzaminów obowiązkowych studenci mają też możliwość indywidualnego kształtowania programu poprzez dobór odpowiadających im zajęć fakultatywnych. Częścią studiów są obowiązkowe praktyki.

siatka zajęć 2009-2010 (dla studiujących od 2009r.)

siatka zajęć 2010/2011 (dla studiujących od 2010r.)

siatka zajęć 2011/2012 (dla studiujących od 2011r.)

siatka zajęć 2012/2013 (dla studiujących od 2012r.)

siatka zajęć 2013/2014 (dla studiujących od 2013r.)

 siatka zajęć 2014/2015  (dla studiujących od 2014 r.)

siatka zajęć 2015/2016  (dla studiujących od 2015 r.)

siatka zajęć 2016/2017  (dla studiujących od 2016 r.)

siatka zajęć 2017/2018   (dla studiujących od 2017 r.)

zajęcia

Ostatnio modyfikowane: 28.06.2017